Skip to main content
Testing. You are viewing the public testing version of GCN. For the production version, go to https://gcn.nasa.gov.
New Announcement Feature, Code of Conduct, Circular Revisions. See news and announcements

GCN Circular 11163

Subject
GRB 100901A: MASTER: the OT brightenning
Date
2010-09-01T15:41:39Z (14 years ago)
From
Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs <gcncirc@observ.inetcomm.ru>
K.Ivanov, O.Chuvalaev, V.Poleschuk, E.Konstantinov, V.Lenok, O.Gres,
S.Yazev, N.M.Budnev,
Irkutsk State University


E. Gorbovskoy, V. Lipunov, V.Kornilov, A.Belinski, N.Shatskiy, N.Tyurina,
D.Kuvshinov, P.Balanutsa, V.V.Chazov, P.V.Kortunov, A.Kuznetsov,
D.Zimnukhov, M. Kornilov
Sternberg Astronomical Institute, Moscow State University

A. Tlatov, A.V. Parhomenko, D. Dormidontov, V.Sennik
Kislovodsk Solar Station of the Pulkovo Observatory


V.Yurkov, Yu.Sergienko, D.Varda, I.Kudelina
Blagoveschensk Educational State University, Blagoveschensk


V.Krushinski, I.Zalozhnich, T.Kopytova, A. Popov
Ural State University, Kourovka


We clearly see (MASTER-Net: http://observ.pereplet.ru)
located  near Baykal Lake (Tunka)  and Blagoveschensk) brightenning  OT at 
the  Swift position (Immler et al., GCN Circ 11159).
R mag = 17 (38 min after GRB time)

The message may be cited.

mailto: lipunov@sai.msu.ru
Looking for U.S. government information and services? Visit USA.gov